Nieuwe premie voor thuisbatterijen in Vlaanderen

Stroom afkomstig van zonnepanelen, windmolens, .. die niet meteen kan worden verbruikt, wordt op het net gezet.
Voor het gebruik van dit net betalen consumenten die zelf hun stroom opwekken een prosumententarief.

Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom voortaan zelf opslaan en verbruiken wanneer ze die nodig hebben. Voorlopig is de premie verkrijgbaar tot eind 2020.

De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem met een maximum van 3.200 euro of 35% van de investeringskosten.

Voorwaarden

  • De premie geldt alleen voor (natuurlijke) personen, niet voor organisaties of vennootschappen.
  • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.
  • Enkel milieuvriendelijke batterijen, bv. met lithium- of zoutwatertechnologie, komen in aanmerking. Loodbatterijen met waternavulmogelijkheid komen niet in aanmerking.
  • Het batterijsysteem moet na aankoop minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. 
  • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn, waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
  • U heeft een decentrale productie-installatie (bv. een kleinschalige windturbine of micro-warmtekrachtkoppeling) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA.
  • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken. Hiervoor wordt gekeken naar de datum op de factuur of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten.

Kijk hier voor alle voorwaarden 

Bron: Premie voor thuisbatterij voor zelf opgewekte energie, (https://www.vlaanderen.be/premie-voor-thuisbatterij-voor-zelf-opgewekte-energie)

←Terug naar overzicht