Privacy & cookie policy

Privacyverklaring

De persoonsgegevens die via de particuliere of professionele website worden verzameld, worden enkel door Lambrechts verwerkt voor het toezenden van informatie over onze activiteiten en promoties. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden. Lambrechts is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid ervan.

U beschikt over het recht alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te zien. Eventuele onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kan u zich best rechtstreeks tot de beheerders van de website wenden en hen de nodige contactgegevens bezorgen.

Onze contactgegevens zijn:

Lambrechts NV
Taunusweg 8
BE - 3600 Genk
T: 089 620 320
E: marketing@lambrechts.eu

Cookies

De websites van Lambrechts maken gebruik van 'cookies' om informatie over o.a. uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, en het gebruik van onze websites in kaart te brengen. 'Cookies' helpen ons om onze websites te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De verkregen informatie zal niet buiten Lambrechts gebruikt worden.

Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.

Wijzigbaarheid

Lambrechts behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 24 maart 2014.